Home Lehre
Dr. hab. Prof. US Brigitta Helbig-Mischewski
(SL 2009 Uniwersytet Szczeciński)

       
     
       
  Wstęp do gender studies (rok IV)    
       
  Polska literatura i kultura emigracyjna w Niemczech (rok I)    
       
  Polska literatura i kultura emigracyjna w Niemczech (rok II)    
       
  Historia literatury polskiej 1939-1989 (rok III)    
       
  Matka w literaturze polskiej XX wieku (rok III)